آمار

تعداد نشریات51
تعداد شماره‌ها1,962
تعداد مقالات20,567
تعداد مشاهده مقاله27,373,053
تعداد دریافت فایل اصل مقاله16,154,720

1.

انتشار گازهای گلخانه‏ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از مصرف نهاده‏های شیمیایی در زراعت محصولات مهم استان کرمان: - محصولات باغی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 689-704
نسیبه پورقاسمیان؛ روح اله مرادی

2.

بررسی ابعاد مختلف پایداری در نظام‌های تولید گندم (Triticum aestivum L.) و پسته (Pistacia vera L.) استان کرمان

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 993-1006
مهدی نقی زاده؛ روح اله مرادی

3.

بررسی انتشار گازهای گلخانه‏ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از مصرف نهاده‏های شیمیایی در زراعت محصولات مهم استان کرمان: - غلات

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 389-405
روح اله مرادی؛ نسیبه پورقاسمیان

4.

بررسی تاثیر عوامل اقلیمی- مدیریتی بر عملکرد و خصوصیات رشدی گیاه دارویی- صنعتی حنا (Lowsonia inermis L.) در استان کرمان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 203-217
امین پسندی پور؛ حسن فرح بخش؛ روح اله مرادی

5.

بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در تراکم های مختلف کاشت

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 256-265
پرویز رضوانی مقدم؛ علی اصغر محمد آبادی؛ روح اله مرادی

6.

بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388
پرویز رضوانی مقدم؛ محمد رضا رئوفی؛ محمد حسن راشد محصل؛ روح اله مرادی

7.

بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی، باغی و دامی در استان کرمان

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 656-667
روح اله مرادی؛ مسعود سامی

8.

بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی و باغی استان اصفهان

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 212-226
نسیبه پورقاسمیان؛ روح اله مرادی

9.

بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم (Triticum aestivum L.) و ذرت (Zea mays L.) در ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 192-200
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حامد منصوری؛ روح اله مرادی

10.

بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: II- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM

دوره 7، شماره 3، مهر 1393، صفحه 299-314
مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ روح اله مرادی؛ حامد منصوری

11.

بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: I- تولید خالص اولیه و ورودی سالانه کربن برای محصولات زراعی مختلف

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 741-752
مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ حامد منصوری؛ روح اله مرادی

12.

بررسی مزیت نسبی کشت مخلوط افزایشی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) و آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت تأثیر تنش خشکی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 631-652
محسن معصومی؛ روح اله مرادی؛ نسیبه پورقاسمیان؛ مهدی نقی زاده

13.

راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران: - بهبود کارایی مصرف نهاده‏ ها

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 618-637
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ روح اله مرادی؛ حامد منصوری

14.

راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران - جایگزینی نهاده‏ها و طراحی بوم‌نظام کشاورزی

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 935-959
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ روح اله مرادی؛ حامد منصوری

15.

واکنش رشد و عملکرد رقم گندمِ میهن به اثرات تغییر اقلیم در دو منطقه کرمان و اردبیل

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-16
روح اله مرادی؛ مهدی نقی زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب