1.

اثرات کاربرد آب شور و معمولی توأم با کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و انباشت یون‌های معدنی در زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 6، شماره 2، بهار 1393، صفحه 339-352
جمیله باردل؛ احمد قنبری؛ مصطفی خواجه

2.

ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی

دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 314-323
محمد قاسمی؛ مهدی خجسته پور؛ محمدحسین آق خانی

3.

ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-30
احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی؛ فرزاد حسین پناهی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی

4.

ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف خاک‌ورزی در بهبود خاک‌های متاثر از شوری در تولید گندم

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 140-145
مجید روزبه؛ جانب اله نیازی

5.

استخراج پهنه‌های شوری خاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از نظریه زمین‌آمار (استان اصفهان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392
سمیه صدر؛ مجید افیونی؛ زهرا موحدی راد

6.

بررسی اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و سن مزرعه بر ویژگی های زراعی زعفران ((Crocus sativus L.

دوره 5، شماره 2، بهار 1392، صفحه 134-142
الهام عزیزی؛ محبوبه جهانی کندری؛ رضا دیوان

7.

بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست، گل گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای Zea mays L.)) در منطقه دشت بخش جوین

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1031-1049
محمود احمدی؛ شاهین شاهسونی؛ حمید عباسدخت؛ حمید رضا اصغری؛ شاهرخ قرنجیک

8.

بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت بذر ماش در پاسخ به عوامل محیطی در تاریخ‏های مختلف کاشت

دوره 9، شماره 2، بهار 1397، صفحه 28-40
مرتضی گرزین؛ فرشید قادری فر؛ افشین سلطانی؛ یونس محمدنژاد

9.

بررسی تناسب آب زیرزمینی برای آبیاری و تغییرات آن در اراضی کشاورزی دشت گرمسار

دوره 30، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 1773-1786
لیلا بخشنده مهر؛ مجمدرضا یزدانی؛ علی اصغر ذوالفقاری

10.

پاسخ صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم پاییزه به تنش محدودیت رطوبتی و مصرف زئولیت

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 173-183
محمد میرزاخانی؛ زهرا همتی؛ نورعلی ساجدی

11.

تأثیر شوری آب آبیاری بر میزان رشد و زنده‌مانی کرم خاکی (E. fetida)

دوره 34، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 1277-1285
قاسم رحیمی؛ فاطره کریمی

12.

تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 118-129
علی مجاب قصرالدشتی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی؛ مصطفی قبادی

13.

تاثیر منابع مختلف کلسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی درگیاه چای (Camellia sinensis L.)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 102-109
مهسا طایفه؛ محمد معز اردلان؛ فرید باقری

14.

تعیین روش بهینه پیش پردازش داده ها به منظور افزایش دقت شبیه سازی های شوری خاک سطحی (مطالعه موردی: منطقه مروست)

دوره 31، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 915-928
اعظم حبیبی پور؛ علی طالبی؛ علی اکبر کریمیان؛ فرهاد دهقانی؛ محمد حسین مختاری

15.

ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت

دوره 1، شماره 1، 1390
جلال برادران مطیع؛ محمدحسین آق خانی؛ محمد حسین عباسپورفرد؛ امیر لکزیان

16.

هدایت الکتریکی شیر بازساخته تحت تاثیر دما و درصد ترکیبات

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 323-330
حیدر ناصری؛ عیسی حزباوی؛ فیض الله شهبازیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.