1.

اثر تنش خشکی و غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 89-101
اردلان قیلاوی زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ حمیدرضا ذاکرین؛ سید علیرضا ولدآبادی

2.

اثر ریزموجودات مفید و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توت‌فرنگی رقم پاروس

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-60
علی اکبر شکوهیان؛ شهریار عینی زاده

3.

اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-112
یحیی فیروزی شاهعلی بگلو؛ حسن فیضی؛ اصغر مهربان؛ مسعود علی پناه

4.

اثر سطوح اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا لیما (Phaseolus lunatus L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 175-187
صدیقه بهشتی؛ علی تدین؛ سیف اله فلاح

5.

اثر محلول‌پاشی برگی پتاسیم، روی و بُر بر خصوصیات میوه برخی ارقام زیتون

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 459-470
رضا غلامی؛ نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی؛ سید منصور سیدنژاد

6.

اثر محلول‌پاشی عناصر سیلیس، پتاسیم و روی بر برخی ویژگی‌های زراعی و خسارت بیماری بلاست و کرم ساقه خوار نواری Chilo suppressalis Walker)) برنج رقم طارم هاشمی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 525-531
نعمت اله صداقت؛ همت اله پیردشتی؛ سیده ارحامه فلاح شمسی؛ عبدالرضا رنجبر؛ سحر لیلایی

7.

اثرمحلول‌پاشی مونو و دی‌ پتاسیم فسفات بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انار رقم ’ملس ساوه‘

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 379-387
محمد علی عسگری سرچشمه؛ مصباح بابالار؛ مرجان سادات حسینی؛ مجید امانی بنی

8.

اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و اسیدسالیسیلیک بر تعدیل اثرات مخرب تنش کمبود آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704 (Zea mays L.)

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 241-250
فائزه شرقی؛ ابراهیم خلیل وند بهروزیار

9.

ارزیابی زمان تغذیه برگی بوریک اسید و سولفات روی بر غلظت عناصر و عملکرد روغن کلزا در منطقه سیستان

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 405-419
محمد فروزنده

10.

بررسی اثرات پایه و محلول‌پاشی با مخلوط کلرید کلسیم، نیترات کلسیم و بور بر برخی صفات کمی و کیفی سیب رقم’ استارکینگ‘

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 195-205
نادر یعقوبی اکرم؛ علی ایمانی؛ داود صادق زاده اهری

11.

بررسی اثر هورمون‌های سیتوکینین و اکسین و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط شور

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 171-184
داوود دوانی؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر دزفولی

12.

بررسی تأثیر سلنیوم و روش‌های مصرف کود سرک اوره بر عملکرد دانه و اجزای آن و صفات کیفی گندم در شرایط دیم

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 861-871
محمد کونانی؛ نورعلی ساجدی؛ محمد رضا سبحانی

13.

تأثیر روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 532-545
سید کریم موسوی؛ محمد فیضیان؛ عبدالرضا احمدی

14.

تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 833-846
نفیسه اسدی نسب؛ مجید نبی پور؛ حبیب اله روشنفکر؛ افراسیاب راهنما قهفرخی

15.

تأثیر محلول‌پاشی اسپرمین و اسپرمیدین بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش شوری

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 163-177
علی آشوری؛ منوچهر قلی پور؛ مصطفی حیدری

16.

تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم بر بوته‌های خیار رقم Miran تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400
محیا ساجدی مهر؛ مریم حقیقی؛ منیره محنت کش

17.

تأثیر نحوه کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کم‌آبی بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 125-137
حسین آزادواری؛ معصومه نعیمی؛ عبدالطیف قلی زاده؛ علی نخزری مقدمContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.