1.

اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 19-30
آرش پاک‌مهر؛ فرید شکاری؛ مهدی راستگو

2.

اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 470-483
غلامرضا دره کی؛ غلامرضا زمانی؛ محمدحسن سیاری

3.

اثر محلول پاشی کود آمینول فورته بر واکنش های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انار رقم نادری در شرایط تنش خشکی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 459-465
سکینه حسن زاده؛ فریبرز حبیبی؛ محمد اسماعیل امیری

4.

ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک و زراعی مرتبط با تحمل به خشکی درکلزای بهاره

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 393-404
بهمن پاسبان اسلام

5.

بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی ذرت علوفه ای

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 432-442
نادر نادری؛ رامین فضل اولی؛ میرخالق ضیا تبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ سعید خاوری خراسانی

6.

پاسخ فیزیولوژیکی چند رقم انگور ایرانی به کاربرد کلات آهن در خاک آهکی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 572-581
حامد دولتی بانه؛ عفت الزمان منتظزی

7.

تأثیر رژیم آبیاری و هرس سبز بر برخی صفات کیفی، فیزیولوژیک و عملکرد انگور رقم یاقوتی

دوره 34، شماره 1، بهار 1399، صفحه 185-196
منصور فاضلی رستم پور

8.

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های رشد اندام هوایی و زیر زمینی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 366-375
مرتضی گلدانی؛ حسین زارع؛ مریم کمالی

9.

تأثیر سیلیکون روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) تحت تنش شوری

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 503-513
سیما حسیبی؛ حسن فرحبخش؛ غلامرضا خواجوپی نژاد

10.

تأثیر نیتروژن و حذف محلول غذایی یک هفته قبل از برداشت برتجمع نیترات و خصوصیات رشدی اسفناج (.Spinacia oleraceae L)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 306-314
محمدصادق صادقی؛ سید جلال طباطبایی؛ حسن بیات

11.

تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و پراکسید هیدروژن بر پارامترهای رشدی و فتوسنتزی در آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
مریم کمالی؛ مرتضی گلدانی؛ اکرم فرزانه

12.

تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 157-167
عباس ابهری؛ اسماعیل قلی نژاد

13.

عملکرد و مزیت نسبی کشت مخلوط آفتابگردان در الگوهای مختلف با سویا و ذرت

دوره 6، شماره 3، بهار 1393، صفحه 529-541
روح اله امینی؛ میثم شمایلیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.