1.

استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris)

صفحه 335-342
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ یاسر علیزاده؛ روح اله مرادی

2.

بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.)و برنج (Oryza sativa L.) در طی چند دهه اخیر در ایران

صفحه 343-359
سعید صوفی زاده؛ اسکندر زند؛ رضا دیهیم فرد؛ سعیده اسماعیل زاده

3.

تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

صفحه 360-368
سارا بخشایی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مرتضی گلدانی

4.

تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L)

صفحه 369-377
ریحانه بیگناه؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان

5.

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور

صفحه 378-386
سید فاضل فاضلی کاخکی؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ محمد کافی

6.

ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 387-402
فرزاد حسین پناهی؛ محمد کافی؛ مهدی پارسا؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد بنایان اول

7.

بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی

صفحه 403-416
حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی

8.

تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack)

صفحه 417-426
حمیدرضا خزاعی؛ شهرام ریاحی نیا؛ حمیدرضا عشقی زاده

9.

اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس سیاهدانه L.) (Nigella sativa در شرایط تنش کم آبی

صفحه 427-437
اسماعیل رضائی چیانه؛ علیرضا پیرزاد

10.

پیش بینی تعداد دانه گندم ((Triticum aestivum L. با توجه به خارج قسمت فتوترمال در گرده افشانی

صفحه 438-444
عباس ابهری؛ افشین سلطانی؛ الهام عزیزی

11.

تاثیر محلول‏پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص‏های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری

صفحه 445-453
محمود عطارزاده؛ اصغر رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ حسین دشتی

12.

تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم

صفحه 454-462
فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ محمد علی بهمنیار

13.

مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد

صفحه 463-475
افراسیاب علا؛ مجید آقاعلیخانی؛ بهمن امیری لاریجانی؛ سعید صوفی زاده

14.

کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)

صفحه 476-483
کمال شیردل؛ شهلا امانی؛ مهرداد یارنیا؛ عزیز جوانشیر؛ عادل دباغ محمدی نسب

15.

تجزیه و تحلیل شاخص‏های رشد دو رقم گیاه عدس با استفاده از مدلسازی رگرسیونی

صفحه 484-490
عظیمه باقری؛ خسرو عزیزی؛ محمد سعید حسنوندی

16.

بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز

صفحه 491-501
روح اله امینی؛ حسین پژگان؛ عادل دباغ محمدی نسب

17.

تاثیر الگوی کم آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه بالنگو (Lallemantia royleana & iberica) از منطقه مشهد و ارومیه

صفحه 502-515
سعیده ملکی فراهانی؛ مینا عبدالهی

18.

مطالعه پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی و کیفی دو رقم کلزای بهاره در همدان

صفحه 516-525
علی محققی؛ محمدعلی ابوطالبیان

19.

بررسی تاریخ کاشت، تراکم بوته و روش برداشت بر رشد و عملکرد ذرت سالادی رقم دانه طلایی (.L Var SC403su Zea mays)

صفحه 526-534
آتنا رحمانی؛ مجید نصراله الحسینی؛ سعید خاوری خراسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب