1.

ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه

دوره 35، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 279-291
آمنه اسدی سرداری؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ محمد زکی عقل

2.

بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس لکه سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) در برخی استان‌های ایران

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 540-547
اصغر سمیعی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

3.

تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-141
محدثه گرامی نوقابی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

4.

ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-26
مهند الجابری؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

5.

ردیابی ویروس سوختگی سیاه برگ چغندر (Beet black scorch virus) و سایر ویروس‌های خاک‌زاد همراه و تعیین برخی خصوصیات مولکولی آن‌ها

دوره 33، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 245-258
جمشید سلطانی ایدلیکی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل؛ سید باقر محمودی؛ منصور صلاتی

6.

شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان‌های استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 318-324
زهرا غلامپور؛ محمد زکی عقل؛ بهروز جعفر پور؛ محسن مهرور

7.

شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی جدایه‌های ویروس کوتولگی زرد پیاز (Onion yellow dwarf virus) در برخی از مناطق کشت سیر در ایران

دوره 34، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 401-411
آزاده انتظاری؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

8.

شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و مازندران

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 576-580
علی نصرآبادی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

9.

شناسایی و بررسی فراوانی ویروسهای M و S سیب‌زمینی دربرخی استانهای ایران

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 412-418
فاطمه طبسی نژاد؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور

10.

شناسایی و بررسی مولکولی جدایه‌ای از ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) در استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 55-59
محدثه گرامی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

11.

شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 639-645
زهره مرادی؛ محسن مهرور؛ احسان نظیفی؛ محمد زکی عقل

12.

شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش‌های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان‌های ایران

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 445-450
سیده عاطفه حسینی؛ بهروز جعفرپور؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل

13.

مقایسه بیماری‌زایی سازه‌های عفونت‌زای ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند و بهینه‌سازی تکثیر و انتقال با زنجرک ناقل در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400
عبدالرحمن محرابی نسب؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور

14.

مقایسه روش های استخراج آر.آن.ای برای شناسائی ویروس برگ بادبزنی مو

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 127-133
زهرا غلامپور؛ محمد زکی عقل

15.

واکنش ژنوتیپ‌های سویای دارای آلل‌های ژن مقاومت (Rsv1) به آلودگی با سه سویه از ویروس موزائیک سویا

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 155-167
جواد رمضانی اول ریابی؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل؛ علیرضا محمدزاده؛ محمدرضا حاجی مرادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.