1.

ارث‌بری زوجه از اموال غیر منقول (با تأکید بر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل)

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-128
سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری

2.

بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 123-142
مجید رضا شیخی؛ محسن جهانگیری؛ عباسعلی سلطانی

3.

تحلیلی بر نقش قبول در وصیت عهدی

دوره 49، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 69-88
ملیحه غلامی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم

4.

تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 147-166
سیاوش گودرزی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدرضا علمی سولا؛ سیدجلال موسوی نسب

5.

جایگاه ارش البکاره، مهرالمثل و خسارت معنوی در زنای مطاوعی از منظر فقه با رویکرد نقد قانون مجازات اسلامی 92

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-30
رضا آوان؛ عباسعلی سلطانی

6.

درنگی بر روایتی مشهور در مستندات فقهی شیعه (روایت زره گمشده علی علیه السلام)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-45
حسن رضازاده مقدم؛ عباسعلی سلطانی

7.

زکات باطنی از دیدگاه فقهی

دوره 43، شماره 1، بهار 1390
جواد ایروانی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسین حسین زاده بحرینی

8.

سقف مهریه در فقه امامیه

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-114
مصطفی غفوریان نژاد؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین صابری

9.

کاوشی در «تعدد اعتباری (معنوی) جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 157-176
میرزامحمد واعظی؛ عباسعلی سلطانی

10.

مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»

دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 9-28
حسن آقایی؛ اکبر احمدپور؛ عباسعلی سلطانی

11.

مجازات سبِّ معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیرة عملی ایشان

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-144
سید مهدی مرویان حسینی؛ عباسعلی سلطانی

12.

نارسائی شهرت روایی درعرصه‌ی فقه و حدیث

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392
فقیهی صدر فقیهی صدر؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم

13.

واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 135-157
سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی

14.

واکاوی تاریخی قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات با رویکرد به آراء انتقادی صاحب عروه

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-122
سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی

15.

واکاوی مستند قرآنی حکم فقهی تغییر خلقت خداوند در مسائل نوپیدای پزشکی

دوره 49، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 65-86
مریم صباغی ندوشن؛ عباسعلی سلطانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.