1.

اثر تراکم بذر و الگوی کاشت برخصوصیات رشدی و عملکردی ماش (Vigna radiate L.) در شرایط آب و هوایی باغملک

صفحه 12-21
رضا جعفری؛ سید کیوان مرعشی

2.

ارزیابی شاخص‌های عملکرد و نسبت برابری زمین انواع لوبیا در کشت مخلوط ردیفی با خیارسبز

صفحه 22-35
قربانعلی اسدی؛ سرور خرم‌دل؛ محمدجواد مصطفوی؛ مینا هوشمند

3.

تغییرات تسهیم و انتقال مجدد مواد پرورده در ماشک دیم (Vicia sativa) رقم مراغه تحت تأثیر کودهای بیولوژیک و آبیاری تکمیلی در سیستم تلفیقی درخت-گیاه زراعی

صفحه 36-49
سعید حیدرزاده؛ جلال جلیلیان؛ علیرضا پیرزاد؛ رشید جامعی

4.

اثر پیش‌تیمار بذر با اکسین و جیبرلین بر خصوصیات جوانه‏زنی و عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.)

صفحه 50-61
سعید سعیدی پور

5.

تأثیر استفاده از کودهای زیستی و نانو و کاربرد سوپرجاذب بر عملکرد کمّی و کیفی نخود زراعی (Cicer arietinum) در شرایط دیم در منطقه خرم‌آباد

صفحه 62-75
ام البنین حسن پور؛ خسرو عزیزی؛ محمد فیضیان؛ احمد اسماعیلی

6.

بررسی تأثیر محلول‌پاشی اپی‌براسینولید بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، نیترات ردوکتاز و رنگدانه‌های فتوسنتزی لوبیا تحت تنش خشکی

صفحه 76-94
مهسا محمدی؛ مجید پوریوسف؛ افشین توکلی؛ احسان محسنی فرد

7.

ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا به کنه تارتن ‌دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در شرایط مزرعه

صفحه 95-108
علی اصغر کاظمی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ آیت اله سعیدی زاده؛ عادل غدیری

8.

برهمکنش یون‌های سدیم و پتاسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ارقام جم و پیروز نخود (Cicer arietinum L.)

صفحه 109-121
مصطفی شمس آبادی؛ علی گنجعلی؛ مهرداد لاهوتی؛ الهام امجدی

9.

ارزیابی دامنه صفات زراعی نخود (Cicer arietinum L.) دیم در مناطق سرد کشور

صفحه 122-136
داود صادق زاده اهری؛ ولی فیضی اصل؛ همایون کانونی؛ علی سعید

10.

تأثیر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و راندمان مصرف آب در لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 137-149
سید فرهاد صابرعلی؛ مرجان یوسفی فرد؛ کمال سادات اسیلان

11.

ارزیابی تنوع‌پذیری و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد لاین‌های امیدبخش نخود تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 150-163
سید سعید موسوی؛ محمد رضا عبداللهی؛ فاطمه عبدی؛ همایون کانونی

12.

اثر کشت مخلوط تأخیری نخود با جو، روی صفات بیوشیمیایی و عملکرد در شرایط تنش خشکی انتهای فصل

صفحه 164-182
نگین محاویه اسعدی؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ وحید براتی

13.

اثر رقابت و سطوح مس بر وزن خشک گیاهچه و غلظت عناصر مس، فسفر، پتاسیم و منیزیم در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.)

صفحه 183-195
سمیه بیات؛ گودرز احمدوند؛ علی سپهری

14.

ارزیابی روند بلندمدت عملکرد و ثبات آن در حبوبات ایران

صفحه 196-214
محمدجواد مصطفوی؛ مینا هوشمند؛ مهدی نصیری محلاتی

15.

تأثیر کلریدکلسیم بر صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و انباشت برخی عناصر در گیاه لوبیاقرمز رقم گلی (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش کلریدسدیم

صفحه 215-227
فریناز شمسایی؛ علی گنجعلی؛ الهام امجدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.