1.

اثرات ضد باکتریایی ترکیبی اسانس کرفس کوهی) Kelussia odoratissima Mozaffarian) و کلپوره (L. Teucrium polium) با نانوذرات سنتزی نقره علیه باکتری‌های غذا زاد

دوره 30، شماره 2، بهار 1395، صفحه 270-279
مجید عزیزی؛ منصور مشرقی؛ فاطمه عروجعلیان؛ ناصر شاه طهماسبی

2.

اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی و برخی صفات بذور توده‌های گیاه دارویی شنبلیله (Ttigonella foenum- graecum L.)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-180
حسن فرهادی؛ مجید عزیزی؛ سید حسین نعمتی

3.

اثر طیف‌های مختلف نور بر صفات مورفولوژیکی و میزان هیپریسین در گل راعی (Hypericum perforatum L.)

دوره 35، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 331-339
ژاله زندوی فرد؛ مجید عزیزی

4.

اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر ترکیبات فنلی، محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، میزان پرولین، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (sativa Nigella)

دوره 34، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 377-387
زینب صفایی؛ مجید عزیزی؛ حسین آرویی؛ غلامحسین داوری نژاد

5.

اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر عملکرد،اجزاء عملکرد و میزان روغن گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400
زینب صفایی؛ مجید عزیزی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ حسین آرویی

6.

اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره‌وری آب آبیاری سیاهدانه (L. Nigella sativa)

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 371-382
زینب صفایی؛ مجید عزیزی؛ حسین آرویی؛ غلامحسین داوری نژاد

7.

اثر محلولپاشی اسید هیومیک و نانوکودفارمکس بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 671-680
مجید عزیزی؛ زینب صفایی

8.

اثر نور تکمیلی (طیف و طول دوره نوردهی) LED بر برخی صفات فیزیولوژیکی و میزان هایپریسین در گل راعی (Hypericum perforatum L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399
الهه غفوریان حضوری اصفهان؛ مجید عزیزی

9.

ارزیابی اثر بیوفسفر و اسیدهیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 246-256
زینب آقاخانی؛ مجید عزیزی؛ حسین آرویی

10.

ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکی شانزده ژنوتیپ زرشک بومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400
مهسا خدابنده؛ مجید عزیزی؛ احمد بالندری؛ حسین آروئی

11.

ارزیابی درجه حرارت‌های کاردینال جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی و بومی ایران، پونه‌سای‌انبوه (Nepeta glomerulosa Boiss.)

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-11
هدی مرادی؛ مجید عزیزی؛ وحید روشن؛ حسین آرویی

12.

بررسی اثر نوع بسته‌بندی، دما و مدت انبارداری بر برخی ویژگی‌های روغن بذر گل مغربی Oenothera biennis L.))

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 25-37
مجید عزیزی؛ هدی احمدی؛ حسین آروئی

13.

بررسی تأثیر کاربرد سولفات پتاسیم و اسیدهیومیک بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گل راعی (Hypericumperforatum)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 518-527
هلاله کابلی‌فرشچی؛ مجید عزیزی؛ حسین نعمتی؛ وحید روشن سروستانی

14.

بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد برگ، درصد و اجزای اسانس به لیمو (Lippia citriodora Kunth)

دوره 30، شماره 2، بهار 1395، صفحه 293-302
محمّدتقی عبادی؛ مجید عزیزی؛ فاطمه سفیدکن؛ نوراله احمدی

15.

بررسی تغییرات میزان اسانس وبعضی خواص بیوشیمیایی گیاه کاکوتی Ziziphora clinopodioides Lam. )) تحت تاثیر اسیدسالیسیلیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400
مجید عزیزی؛ سمیه صادقی فرد؛ سارا کریمی

16.

بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 388-396
سمیه بیگی؛ مجید عزیزی؛ سید حسین نعمتی؛ وحید روشن فروستانی

17.

بررسی میکرومورفولوژی و اجزای اسانس دو گونه پونه‌سا (Nepeta binaludensis, Nepeta cataria)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400
فاطمه زهرا امیرمحمدی؛ مجید عزیزی؛ سید حسین نعمتی

18.

بهبود رشد و عملکرد گوجه فرنگی رقم 240 تحت پوشش نور تکمیلی و تغذیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400
لادن آژدانیان؛ حسین آروئی؛ مجید عزیزی ارانی

19.

بهینه‌سازی شرایط کشت درون شیشه‌ای برای کالوس‌زایی گیاه گل راعی بومی ایران (Hypericum perforatum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400
منیزه عبدالله پور؛ مجید عزیزی؛ سیامک کلانتری؛ یوسف علی سعادت

20.

تأثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر برخی از عوامل رشد، عملکرد و میزان پلی‌ساکارید خام میوه‌ قارچ دارویی ریشی (Ganoderma lucidum)

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 88-92
مسعود عظیمی؛ مجید عزیزی؛ محمد فارسی؛ حسین نعمتی

21.

تأثیر طیف‌های مختلف نور LED بر سرعت رشد، میزان بیوماس و تولید رنگ‌دانه در قارچ موناسکوس پورپورئوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399
عاطفه باخرد؛ مجید عزیزی

22.

تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویج برش تازه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 406-415
مجید عزیزی؛ زینب صفایی؛ سمیه میرمصطفایی؛ شادی بلوریان؛ نگار رحیمی

23.

تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400
مجید عزیزی؛ سمیه بیکی؛ زینب صفایی؛ میثم منصوری

24.

تولید نانو ذرات زیست تجزیه پذیر از موسیلاژهای گیاهی و بررسی اثر کاربرد آنها بصورت پوشش خوراکی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
مجید عزیزی؛ فاطمه عروجعلیان؛ حسین عرفایی؛ فاطمه یزدیان؛ میترا رحمتی؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات

25.

خصوصیات بیوشیمیایی میوه دوازده ژنوتیپ بومی زرشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399
احمد بالندری؛ مجید عزیزی؛ مهسا خدابنده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.