1.

اثر ایدئولوژی بر ترجمۀ خبر: یک مطالعۀ موردی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393
علیرضا خان جان

2.

ایدئولوژی مبنایی برای عملکرد آموزش و پرورش: مقایسه‌ پیامدهای ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت در کشورهای غربی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391
شقایق نیک نشان؛ جواد لیاقتدار؛ حسن علی بختیار نصرآبادی؛ محمد جعفر پاک سرشت

3.

بازخوانی رابطه ایدئولوژی و نظام آموزشی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1399
محمد امینی

4.

بازماندگیِ شیعیان اندونزی از مشارکت در فرآیند و ساختار قدرت سیاسی‌

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-58
علی باقری دولت آبادی؛ ابراهیم آقا محمدی

5.

بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی : محورهای سبک و بلاغت

دوره 8، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 25-49
فردوس آقاگل زاده؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی

6.

بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان

دوره 44، شماره 2، بهار 1390، صفحه 99-122
فردین حسین پناهی

7.

بررسی ساختار ایدئولوژی انقلاب اسلامی در دهۀ اول انقلاب با تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ ایران و عراق

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26
غلامرضا صدیق اورعی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله

8.

بررسی نقش ایدئولوژی از نظر بافت زبانی در ترجمۀ متون سیاسی نزد رسانه‌های خبری فرانسوی‌زبان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-238
زینب رضوان طلب؛ نادیا صدیقی

9.

بررسی و تحلیل بازنمایی «ایران و ایرانی» در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از منظر تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 10، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 73-95
زهرا حامدی شیروان؛ فاطمه کاظمی مطلق

10.

بررسی وضعیت نهادهای قدرت، ناشران و آثار ترجمه شده و تألیفی برگزیده در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در ایران: مورد پژوهی سال‌های 1340-1357

دوره 54، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-22
نادیا غضنفری مقدم؛ محمد رضا هاشمی؛ محمود رضا قربان صباغ

11.

بنیادگرایی در نقد یا نقد بنیادگرا

دوره 52، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 73-93
محمود رنجبر

12.

پیشنهاد الگویی برای تحلیل انتقادی ترجمه

دوره 44، شماره 2، تابستان 1390
علیرضا خان جان

13.

پیشنهاد الگویی برای تحلیل انتقادی ترجمه

دوره 44، شماره 2، تابستان 1390
علیرضا خان جان

14.

تأملی درباره روایت‌های فرهنگی اثرگذار بر آموزش عالی ایران: تلفیق یا التقاط

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 28-45
حجت صفارحیدری

15.

تبیین عوامل مؤثر بر شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 26-49
محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ چمران بویه

16.

تحلیل اجتماعی‌ـ شناختی اشعار احمد مطر و سیاوش کسرایی

دوره 5، شماره 9، تابستان 1392، صفحه 45-79
سمیه حاجتی؛ علی صفایی سنگری

17.

تحلیل انتقادی گفتمان روایی در کلیله و دمنة عربی (مطالعة موردی: باب الناسک و الضیف)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-120
علی صفایی سنگری؛ فاتح احمدپناه

18.

سیاست ممیزی در دوبله رسمی در ایران: موردپژوهشی سه‌گانه پدرخوانده

دوره 53، شماره 1، بهار 1399، صفحه 129-165
الناز پاکار؛ مسعود خوش سلیقه؛ زهرا خزاعی راوری

19.

نقد ترجمۀ متون مطبوعاتی فرانسه/فارسی با تکیه بر رویکرد ون‌دایک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-119
محمد جبرئیلی؛ فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی؛ صدیقه شرکت مقدم

20.

نقش ایدئولوژی در ساخت و گزینش استعاره مفهومی مرگ در اشعار احمد شاملو و فریدون توللی از منظر نظریه ی گفتمانی استعاره

دوره 9، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 81-120
ابراهیم رضاپور

21.

نقش راهبردهای نحوی در بازنمایی ایدئولوژی مترجمان فارسی درمتون ترجمه‌شده مکتوب سیاسی- اجتماعی با نگاه تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 10، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 1-21
آیلین فیروزیان پور اصفهانی؛ فردوس آقاگل زاده؛ ارسلان گلفام؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

22.

نقش سیاست‌های حوزۀ زنان در انتخاب آثار ادبی فمینیستی برای ترجمه به زبان فارسی

دوره 50، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 29-47
مزدک بلوری

23.

هویت سازی و یادگیری زبان انگلیسی: مطالعة موردی فراگیران زبان انگلیسی

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393
غلامرضا زارعی؛ احمدعلی بابایی؛ سید رضا سیدی نوقابیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.