1.

اثر آبیاری محدود و مقادیر کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دو رقم زراعی نخود (‍Cicer arietinum)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391
محمودرضا تدین؛ علی‌جعفر قربانی‌نژاد

2.

اثر تاریخ کاشت و رقم بر تراکم و خسارت کرم‌های پیله‌خوار نخود Helicoverpa spp. (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط دیم

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 73-82
عسگر جوزیان

3.

اثر عمق کاشت و مالچ بر ظرفیت نگهداری رطوبت خاک درمراحل مختلف رشد نخود تحت شرایط دیم

دوره 7، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 135-144
مسلم فطری؛ محمد اقبال قبادی؛ مختار قبادی؛ غلامرضا محمدی

4.

اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام اصلاح‌شده نخود زراعی در شرایط دیم

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 49-61
سید حسین صباغ پور؛ ابوالفضل شریفی؛ داوود ارادتمند اصلی

5.

اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و سلنیوم در مراحل مختلف رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک نخود تحت شرایط دیم

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 36-48
نورعلی ساجدی؛ مجتبی نوروزی

6.

ارزیابی اثرات خوشه‌چینی علف‌هرز جودره در تناوب زراعی بر عملکرد نخود در کشت‌های زودهنگام و دیرهنگام در شرایط اقلیمی لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400
سیدکریم موسوی

7.

ارزیابی ارقام و توده‌های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392
شهرام چقامیرزا؛ کیانوش چقامیرزا؛ رضا محمدی

8.

ارزیابی اقتصادی اثر بکارگیری روش‌های مختلف خاک‌ورزی و تناوب زراعی در کشت گندم دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400
سید محسن سیدان؛ احمد حیدری

9.

ارزیابی برخی شاخص‌های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 245-259
جواد حمزه ئی؛ رحمن داودیان

10.

ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 362-369
ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ قدریه محمودی؛ معصومه دهقان

11.

ارزیابی تحمل به سرما در کشت پاییزة نخود زراعی (Cicer arietinum L.) با استفاده از صفات فنولوژیک و مورفولوژیک در منطقة کردستان

دوره 4، شماره 1، بهار 1392
حیدر نادری؛ مجید شکرپور؛ علی اصغری؛ همایون کانونی؛ عزت الله اسفندیاری

12.

ارزیابی تنوع ژنوتیپی برای صفات مورفولوژیکی و زراعی برخی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum)

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 103-113
سهیلا افکار؛ پیام پزشکپور

13.

ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه‌سازی‌شدة علف‌کش متری‌بیوزین در خاک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391
سیده‌ فاطمه فخرراد؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد حسن‌زاده خیاط

14.

ارزیابی شاخص‌های رقابت در کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum) و نخود زراعی (Cicer arietinum) تحت تأثیر نیتروژن

دوره 7، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 344-355
طیبه مشهدی؛ علی نخ زری مقدم؛ حسین صبوری

15.

ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی‌اتیلن‌گلیکول در محیط هیدروپونیک در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 3، شماره 1، بهار 1391
محمد زارع مهرجردی؛ عبدالرضا باقری؛ احمد رضا بهرامی؛ جعفر نباتی؛ علی معصومی

16.

ارزیابی ویژگی‌های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد

دوره 3، شماره 1، بهار 1391
حسین صداقت‌خواهی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ عبدالرضا باقری؛ حسن پرسا

17.

برآورد درجه‌حرارت‌های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی و سبزشدن ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390
علی گنجعلی؛ مهدی پارسا؛ سیدرضا امیری دِه‌احمدی

18.

بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392
راهله رهباریان؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ علی گنجعلی؛ عبدالرضا باقری؛ فرزانه نجفی

19.

بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا در تأمین بخشی از فسفر در زراعت نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 658-665
عصمت محمدی؛ حمیدرضا اصغری؛ احمد غلامی

20.

بررسی بیان موقت پروتئین نوترکیبCCL21 انسانی در گیاه نخود به روش آگرواینفیلتراسیون

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 91-102
ماریا بیهقی؛ حسن مرعشی؛ عبدالرضا باقری؛ مجتبی سنکیان؛ افسانه سادات فرساد

21.

بررسی تأثیر بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک بر رشد و گره‌زایی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 6، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 117-126
ابراهیم ایزدی؛ زهرا سلیمانپور

22.

بررسی تأثیر تلقیح سویه‌های مختلف ریزوبیومی و مصرف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود بومی نیشابور درخراسان‌رضوی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392
محمد قاسم زاده گنجه ای؛ احمد اصغرزاده

23.

بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخسارة یازده ژنوتیپ‌ نخود متحمل و حساس به خشکی در شرایط هیدروپونیک

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390
محمد زارع مهرجردی؛ جعفر نباتی؛ علی معصومی؛ عبدالرضا باقری؛ محمد کافی

24.

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های نخود با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 127-137
رضا میر دریکوند

25.

بررسی خصوصیات فنولوژی و مورفولوژی و همبستگی آنها با عملکرد در ارقام نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت اثر تنش خشکی و کود نیتروژنه‏ در استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، بهار 1392
مراد شعبان؛ سیروس منصوری‌فر؛ مختار قبادی؛ سید حسین صباغ‏پور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.