1.

ارث‌بری زوجه از اموال غیر منقول (با تأکید بر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل)

دوره 50، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 107-128
سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری

2.

بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-30
سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری

3.

بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2
سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری

4.

بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 111-134
مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری

5.

بررسی فقهی تضمین پیشه‌وران در سده های نخست هجری

دوره 38، شماره 3، آبان 1385، صفحه 75-105
علی تولّائی؛ محمد حسن حائری

6.

بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی

دوره 51، شماره 3، آذر 1398، صفحه 9-28
بی بی راضیه آرام؛ محمد تقی فخلعی؛ محمدحسن حائری

7.

پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391
فائزه ملکی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی

8.

پژوهشی درشمول قاعده درأ نسبت به شبهه اختلال روانی(جنون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400
مونا کمیلی؛ محمد حسن حائری؛ حسین ناصری مقدم

9.

پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400
فائزه حداد محمدآبادی؛ محمد حسن حائری؛ محمدتقی فخلعی

10.

پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه‌ محقق نائینی و شهید صدر

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 143-164
هادی مصباح؛ محمدحسن حائری؛ مجتبی الهی خراسانی

11.

پژوهشی فقهی در مسئلۀ قصاص مادر در قتل فرزند

دوره 44، شماره 2، مرداد 1391
محمدحسن حائری؛ مرتضی مرادی گلستانی

12.

پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده‌ی یقین

دوره 45، شماره 4، بهمن 1392
محمدحسین انصاری حقیقی؛ محمدحسن حایری

13.

تبیین حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بناء عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2
مصطفی کارگریان مروستی؛ محمدحسن حائری؛ محدتقی فخلعی

14.

خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین

دوره 50، شماره 3، آذر 1397، صفحه 31-51
حسین حقیقت پور؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری

15.

خیار شرط در صلح

دوره 50، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-21
عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمد تقی فخلعی

16.

رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه‌ی 115 بقره

دوره 45، شماره 2، شهریور 1392
الهه شاه پسند؛ مرتضی ایروانی؛ محمد حسن حائری

17.

رهیافتی به گونه‌های «سیاق»

دوره 52، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 77-96
مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری

18.

مبانی و دلایل الحاق مشاهد مشرّفه به حرم در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم

دوره 52، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 123-109
سلمان علیان لله مرزی؛ محمدصادق علمی؛ محمدحسن حائری

19.

معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد

دوره 50، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 45-58
سید رحمت اله دانش میر کهن؛ محمد حسن حائری؛ احمد علی یوسفی

20.

مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول

دوره 44، شماره 1، خرداد 1391
محسن ملک افضلی اردکانی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد جواد ارسطا

21.

نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 95-112
عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمدتقی فخلعی

22.

واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا (اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رؤیت به نحو مخصوص)

دوره 43، شماره 2، دی 1390
محمد محسنی دهکلانی؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب